Dr. Öğr. Üyesi TUĞBA NURCAN YÜKSEL NKUAVES

Kimlik Bilgileri

Dr. Öğr. Üyesi TUĞBA NURCAN YÜKSEL

T: (0282) 250 5742

M tnyuksel@nku.edu.tr

W tnyuksel.cv.nku.edu.tr

Kurum Bilgileri
Birim:Tıp Fakültesi
Bölüm:Tıbbi Farmakoloji
Ana Bilim Dalı:
Doktora
Üniversite: ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:TIP FAKÜLTESİ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:DAHİLİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ / FARMAKOLOJİ ANABİLİM DALI
Öğrenim Yılları: 2013-2016
Tez: 5-HT7 reseptör agonist ve antagonistlerinin insan nöroblastoma hücre (SH-SY5Y) hattında glutamat ile indüklenen nörotoksisite ve hücre ölümündeki rolü (2016)
Yüksek Lisans
Üniversite: ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:TIP FAKÜLTESİ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:DAHİLİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ / FARMAKOLOJİ ANABİLİM DALI
Öğrenim Yılları: 2010-2013
Tez: Deneysel olarak ratlarda oluşturulan periferik sinir yaralanmalarında telmisartanın rolünün incelenmesi (2013)
Lisans
Üniversite: ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:FEN FAKÜLTESİ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:BİYOLOJİ BÖLÜMÜ
Öğrenim Yılları: 2006-2010
Tez:
Yabancı Dil Bilgileri
İngilizce:Orta
Akademik Görevler
Araş. Gör. İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ
TIP FAKÜLTESİ / DAHİLİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ / FARMAKOLOJİ VE KLİNİK FARMAKOLOJİ ANABİLİM DALI
2016-2017
Öğr. Gör. ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ
SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU / ECZANE HİZMETLERİ BÖLÜMÜ
2014-2015
İdari Görevler
Anabilim Dalı Bşk. TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
TIP FAKÜLTESİ / DAHİLİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ - FARMAKOLOJİ ANABİLİM DALI
2017-
Program Başkan Yardımcısı ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ
SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU / ECZANE HİZMETLERİ BÖLÜMÜ
2014-2015
Üniversite Dışı İş Deneyimi
Üniversiteler Arası Kurul Bilim Alanı Bilgileri
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler
1. , Anti-inflammatory and antinociceptive effects of salbutamol on acute and chronic models of inflammation in rats: involvement of an antioxidant mechanism, Mediators of Inflammation.
Özgün Makale SCI-Expanded
2. , Investigation of the effect of telmisartan on experimentally induced peripheral nerve injury in rats., The International Journal of Neuroscience.
Özgün Makale SCI-Expanded
3. , The effect of alpha-lipoic acid in ovariectomy and inflammation-mediated osteoporosis on the skeletal status of rat bone. , European Journal of Pharmacology.
Özgün Makale SCI
4. , The protective effect of amiodarone in lung tissue of cecal ligation and puncture-induced septic rats: a perspective from inflammatory cytokine release and oxidative stress. , Naunyn-Schmiedeberg´s Archives of Pharmacology.
Özgün Makale SCI
Ulusal Projeler
1. Periferik sinir yaralanmalarında Telmisartanın etkisi, BAP, Araştırmacı.
2. Sıçanlarda CLP (cecal ligation and puncture) ile oluşturulan sepsis modelinde Amiodaron’un etkisinin incelenmesi, BAP, Araştırmacı.
3. Alfa Lipoik Asidin sıçanlarda overektomi ile oluşturulan osteoporoz modelindeki koruyucu etkilerinin belirlenmesi, BAP, Araştırmacı.
4. Serotonin-7 Reseptörlerinin Parasetamol, Karbontetraklorür ve Alkolle İndüklenen Deneysel Karaciğer Toksisitelerindeki yeri ve önemi , TÜBİTAK PROJESİ, Araştırmacı.
Üyelikler
Türk Farmakoloji Derneği, Üye, 2016-.
Katıldığı Kurslar
Eğiticilerin Eğitimi-Katılım Belgesi.
Aldığı Sertifikalar
Teşekkür Belgesi.
Katıldığı Bilimsel Etkinlikler
27.Farmakoloji Eğitiminde Kuşaklararası Bilimsel Etkileşme Seminerleri, 07.03.2018-09.03.2018.
3.Uluslararası İlaç ve Eczacılık Kongresi, 26.04.2017-29.04.2017.