Yrd. Doç. Dr. TUĞBA NURCAN YÜKSEL NKUAVES

Kimlik Bilgileri

Yrd. Doç. Dr. TUĞBA NURCAN YÜKSEL

T: (0282) 250

M tnyuksel@nku.edu.tr

W tnyuksel.cv.nku.edu.tr

Kurum Bilgileri
Birim:Tıp Fakültesi
Bölüm:Tıbbi Farmakoloji
Ana Bilim Dalı:
Akademik Görevler
İdari Görevler
Üniversite Dışı İş Deneyimi
Üniversiteler Arası Kurul Bilim Alanı Bilgileri
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler
1. , Anti-inflammatory and antinociceptive effects of salbutamol on acute and chronic models of inflammation in rats: involvement of an antioxidant mechanism, Mediators of Inflammation.
Özgün Makale SCI-Expanded
2. , Investigation of the effect of telmisartan on experimentally induced peripheral nerve injury in rats., The International Journal of Neuroscience.
Özgün Makale SCI-Expanded
3. , The effect of alpha-lipoic acid in ovariectomy and inflammation-mediated osteoporosis on the skeletal status of rat bone. , European Journal of Pharmacology.
Özgün Makale SCI
4. , The protective effect of amiodarone in lung tissue of cecal ligation and puncture-induced septic rats: a perspective from inflammatory cytokine release and oxidative stress. , Naunyn-Schmiedeberg´s Archives of Pharmacology.
Özgün Makale SCI
Ulusal Projeler
1. Periferik sinir yaralanmalarında Telmisartanın etkisi, BAP, Araştırmacı.
2. Sıçanlarda CLP (cecal ligation and puncture) ile oluşturulan sepsis modelinde Amiodaron’un etkisinin incelenmesi, BAP, Araştırmacı.
3. Alfa Lipoik Asidin sıçanlarda overektomi ile oluşturulan osteoporoz modelindeki koruyucu etkilerinin belirlenmesi, BAP, Araştırmacı.
4. Serotonin-7 Reseptörlerinin Parasetamol, Karbontetraklorür ve Alkolle İndüklenen Deneysel Karaciğer Toksisitelerindeki yeri ve önemi , TÜBİTAK PROJESİ, Araştırmacı.
Üyelikler
Türk Farmakoloji Derneği, Üye.